VELETRH IWA 2017
06.03.2017 07:00 - 06.03.2017 22:00

Největší světová výstava a veletrh zbraní,

střeliva, oblečení do přírody atd., prostě outdoorového vybavení v německém Norimberku. Klub hradí členům dopravu a vstupné, ostatní náklady si hradí každý sám.

VELETRH IWA 2017