jak se stát členem

 

1. Návrh musí předložit:

a) jeden ze kmenových členů klubu (držitelé 6. DAN nebo vyššího)

b) předseda národního svazu, který je členem ČUBU

c) výkonná rada ČUBU

d) předseda ČOV

 

2.      Návrhy schvaluje členská schůze kmenových členů. Návrh musí být schválen všemi hlasy přítomných. Přítomna musí být nadpoloviční většina kmenových členů.

3.      Proti rozhodnutí se nelze odvolat, rozhodnutí je konečné.